Trọng lượng 1500 kg
Tải trọng - Công suất

Tình trạng